№ 184/2138- МИ / 09.11.2015

ОТНОСНО : Анулиране удостоверение № 5/ 26.10.2015г.

№ 183/2138-МИ / 09.11.2015

ОТНОСНО : Процесуално представителство на ОИК – Чепеларе по адм.д.

№ 182/2138-МИ / 09.11.2015

ОТНОСНО : Относно поправка на допуснати фактически грешки в Решение № 175/2138- МИ от 01.11.2015г. на ОИК Чепеларе.

№ 181/2138-МИ / 09.11.2015

ОТНОСНО : Относно трудов договор № 38 от 06.11.2015г., постъпил в ОИК Чепеларе с вх.№ 195/09.11.2015г.

№ 180/2138-МИ / 04.11.2015

ОТНОСНО : Заявление вх.№ 189/03.11.2015г.от Наталия Златкова Каварджиева

№ 179/2138-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : Упълномощаване адвокат Тонка Динчева

№ 178/2138-МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : Избор на член от комисията за предаването на изборните книжа в Централна избирателна комисия от произведените на 01.11.2015г. втори тур на местни избори.

№ 177/2138- МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК Чепеларе, които ще предадат по опис с протокол пликовете по т.1 и т.9 от Решение №2662-18.10.2015 от МИ- 2015

№ 176/2138-МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

№ 175/2138-МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.БОГУТЕВО

№ 174/2138-МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ХВОЙНА

№ 173/2138- МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.МАЛЕВО

№ 172/2138-МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

№ 171/2138-МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : Допусната очевидна фактическа грешка в Приемно- предавателна разписка № 2138002008 за СИК в избирателна секция № 21- 38- 00-010 за избиране кмет на кметство Малево на 01.11.2015г - втори тур.

№ 170/2138-МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : Допусната очевидна фактическа грешка в Приемно- предавателна разписка № 2138001001 за СИК в избирателна секция № 21- 38- 00-014 за избиране кмет на община на 01.11.2015г - втори тур.

№ 169/2138-МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : Сигнал с вх. № 183/ 01.11.2015г. подаден от Славка Василева Чакърова , кандидат за кмет на община Чепеларе.

№ 168/2138-МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : Замяна на член на СИК № 21- 38- 00014 на територията на община Чепеларе.

№ 167/2138-МИ / 31.10.2015

ОТНОСНО : Регистрация на заместващи застъпници на коалиция от партии РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в изборите за кмет на община Чепеларе, насрочени за 01 ноември 2015 г.

№ 166/2138-МИ / 31.10.2015

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на политическа партия ГЕРБ за участие в изборите за кмет на кметство, насрочени за 01 ноември 2015 г

№ 165/2138-МИ / 31.10.2015

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на политическа партия ГЕРБ за участие в изборите за кмет на община Чепеларе, насрочени за 01 ноември 2015 г.

Календар

Решения

  • № 184/2138- МИ / 09.11.2015

    относно: Анулиране удостоверение № 5/ 26.10.2015г.

  • № 183/2138-МИ / 09.11.2015

    относно: Процесуално представителство на ОИК – Чепеларе по адм.д.

  • № 182/2138-МИ / 09.11.2015

    относно: Относно поправка на допуснати фактически грешки в Решение № 175/2138- МИ от 01.11.2015г. на ОИК Чепеларе.

всички решения